herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Wydział Podatków i Opłat

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy:

 

 

1.       Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających

         w zakresie właściwości Gminy.

2.       Prowadzenie ewidencji podatników oraz zawieranie umów z inkasentami.

3.       Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji

        i deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.

4.       Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat.

5.       Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania

        zabezpieczającego.

6.       Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.

7.       Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.

8.       Sporządzanie sprawozdań dotyczących finansów, podatków i opłat.

9.       Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

10.   Ustalanie kwoty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom i wydawanie decyzji.

11.   Inne bieżące zadania zlecane przez Skarbnika.

 

 

Stanowiska i telefony:
Kierownik Wydziału Janina Rajkowska   -   pokój 16    telefon   0-71-390-72-32


Inspektor ds. podatków Irena Ottenbreit  -  pokój 15c

telefon  0-71-390-71-41   podatek od środków transportowych, inne opłaty
Inspektor ds. podatków Genowefa Kawałko  -  pokój 16

telefon  0-71-390-72-31  podatek od nieruchomości i rolny – teren gminy – osoby fizyczne
Inspektor ds. podatków Małgorzata Kwiatkowska  -  pokój 15a

telefon  0-71-390-71-44  podatek od nieruchomości – teren miasta – osoby fizyczne
Inspektor ds. podatków Halina Borowska   -   pokój 15a

telefon  0-71-390-71-44  podatek od nieruchomości i rolny – osoby prawne, podatek  VAT

Inspektor ds. podatków Małgorzata Gidzińska  -  pokój 16

telefon  0-71-390-71-43   podatek od nieruchomości i rolny – teren gminy, zwrot podateku akcyzowego rolnikom

Inspektor ds. podatków Joanna Zagórska   -   pokój 15a

telefon  0-71-390-71-64    egzekucja zaległości podatkowych
Referent ds. pomiaru nieruchomości Krzysztof Matejunas   -   pokój 16

telefon  0-71-390-71-43  kontrole nieruchomości, egzekucja zaległości podatkowych - osoby prawne

email: pio@katywroclawskie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-08-2009 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gidzińska 15-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Gidzińska 01-12-2010 13:30