herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności:

1.  Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzonych w księgach stanu cywilnego,przyjmowanie od nupturientów zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński (cywilny, konkordatowy),
2.  Przyjmowanie oświadczeń:
• wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC,
• wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC,
• od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
• uznaniu dziecka przez ojca,
• nadaniu dziecka nazwiska męża matki,
• zmianie imienia dziecka,
• pochodzeniu dziecka,
• nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci.
3.  Sporządzanie protokołów:
• zgłoszenia urodzenia dziecka,
• zawarcia małżeństwa poza lokalem USC,
• testamentów,
4.  Wpisywanie w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacji o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczących:
• małżeństwa rodziców dziecka, po sporządzeniu aktu,
• sądowego zaprzeczenia ojcostwa,
• sądowego ustalenia ojcostwa,
• przysposobienia dziecka,
• wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,
• sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego,
• unieważnienia aktu stanu cywilnego,
• decyzji administracyjnych innych urzędów ( zmiana nazwiska, imienia itp.),
• informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, zgonu,
• sądowego orzeczenia o separacji małżeńskiej,
• o uznaniu za zmarłego lub stwierdzenia zgonu.
5.  Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu:
• Wpisywanie aktów zagranicznych do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego,
• prostowania, uzupełniania, odtworzenia treści, ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
• skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
6.  Wydawanie zaświadczeń w sprawach:
• stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, na podstawie art. 4.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ślub konkordatowy),
• zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
• niefigurowaniu aktu w księdze, o braku księgi stanu cywilnego oraz o treści wpisów w akcie lub o ich braku,
• innych zaświadczeń
7.  Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
8.  Przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,
9.  Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie do nich skorowidzów,
10. Przekazywanie ksiąg 100-letnich wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum Państwowego
11. Organizowanie uroczystości jubileuszowych (100 rocznica urodzin i 50-lecia pożycia małżeńskiego).
12. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.

Telefony:

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Lisiecka (071) 390-72-18

email: so@katywroclawskie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 14-08-2009 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2010 14:40