Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg pierwszy ograniczony działka 56/9


PRZETARG

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

55-050 Sobótka, ul. Rynek 1

ogłasza pierwszy ustny publiczny przetarg ograniczony do właścicieli lub użytkowników wieczystych działek nr: 56/2; 56/3; 56/6; 56/7; 57; AM-3, obręb Górka na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Sobótka

1. Do sprzedaży nieruchomość niezabudowana, AM- 3, dz. nr 56/9 o pow. 0,0193 ha obręb: Górka; księga wieczysta KW nr 94708 , przeznaczenie: polepszenie warunków działek sąsiadujących, Działka położona jest w terenie zabudowanym budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiada dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej.

Cena wywoławcza netto: 16.640,- PLN Wadium : 2.000,-PLN

Uwagi:

  • Wysokość postąpień - nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej brutto

  • Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

  • Miasto Sobótka posiada plan zagospodarowania przestrzennego .

  • Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem numeru działki i AM należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56957410152003020016050001 W terminie do dnia 07 maja 2012 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie właściciele i użytkownicy wieczyści działek wymienionych w tytule ogłoszenia i wpisani do księgi wieczystej /wszyscy/ Uczestnicy postępowania przetargowego zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej odpisu z ksiąg wieczystych wydanego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przetargu. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności;

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6 , I piętro, tel. 71 3162043 , 713351232,strona internetowa: www.bip.sobotka.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia

Sobótka, 29.03.2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Grabek 30-03-2012 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2012 15:14