herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

test

Odpowiedzialny za daną usługę:
Marcin Schulz - podinspektor
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, parter, pokój nr 16
tel. (91) 32 25 133, (91) 38 60 127 wewn. 16, faks (91) 38 60 123
 
Godziny urzędowania:
W dni robocze: poniedziałek – piątek, w godzinach 8:00 – 16:00
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z częściami wniosku (CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-PN i CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 
Wysokość opłaty:
1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłata winna być wniesiona na rachunek bankowy Gminy Golczewo.
 
Termin realizacji sprawy:
Organ gminy przesyła wniosek do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku, w przeciwnym przypadku Burmistrz Golczewa wskazuje uchybienia i niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 
Podstawa prawna sprawy:
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2004 Nr 173, poz. 1808, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(Dz. U. Nr 106, poz. 622, z późn. zm.).
 
Tryb odwoławczy sprawy:
Nie przysługuje.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 25-10-2011 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 29-05-2013 09:20