Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarzadzenie Nr 158/08 w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. WPI i określenia jego zadań oraz kryteriów oceny projektów inwestycyjnych

Zarządzenie Nr 158/08
Prezydenta Grudziądza
z dnia 5 maja 2008r.

w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. WPI i określenia jego zadań oraz kryteriów oceny projektów inwestycyjnych

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXIII/46/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie procedury Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), zwanej dalej uchwałą,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Doradczy ds. WPI w następującym składzie:
1) Koordynator WPI - Przewodniczący Komisji,
2) Skarbnik Miasta,
3) Sekretarz Miasta,
4) Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
5) Przedstawiciel Wydziału Dróg i Transportu Zbiorowego,
6) Przedstawiciel Biura Inwestycji i Remontów,
7) Przedstawiciel Wydziału Edukacji,
8) Przedstawiciel Wydziału Kultury Sportu i Turystyki,
9) Przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych,
10) Pracownik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego administrujący aplikacją WPI – sekretarz Zespołu Doradczego ds. WPI.
Przedstawiciela wyznacza kierownik danej komórki organizacyjnej udzielając mu pełnomocnictwa.

§ 2

Określa się niżej wymienione kryteria dopuszczające i kryteria oceny zadań inwestycyjnych, według których Zespół Doradczy ds. WPI dokonuje kwalifikacji zadań:
1. Kryteria dopuszczające:
    1) Zadanie inwestycyjne stanowi zgodnie z obowiązującym prawem zadanie własne gminy – miasto Grudziądz,
    2) Zgodność zadania inwestycyjnego z:
        a) strategią gminy – miasta Grudziądz,
        b) strategiami sektorowymi, programami, podjętymi uchwałami,
    3) Szacunkowa wartość zadania inwestycyjnego określona jest w § 1 ust.2 Uchwały Nr XXIII/46/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2008 roku.
2. Kryteria oceny:
    1) Uwarunkowania społeczne:
        a) zasięg oddziaływania,
        b) wpływ na rozwój gospodarczy (w tym na powstawanie nowych miejsc pracy),
        c) wpływ na jakość systemu edukacji,
        d) wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny,
        e) wpływ na standard życia mieszkańców – rozwój infrastruktury społecznej,
        f) wpływ na jakość spędzania wolnego czasu oraz atrakcyjność turystyczną,
        g) opinią indywidualna członków Zespołu Doradczego ds. WPI.
    2) Kategorie strukturalne:
        a) stopień przygotowania zadania inwestycyjnego,
        b) stopień powiązania zadania inwestycyjnego z innymi zadaniami inwestycyjnymi,
        c) stopień braku wpływu gminy na realizacje zadania inwestycyjnego,
        d) poprawa wykorzystania istniejących obiektów użyteczności publicznej po realizacji zadania inwestycyjnego,
        e) wpływ zadania inwestycyjnego na środowisko naturalne, aspekty ekologiczne,
        f) wpływ zadania inwestycyjnego na poprawę wizerunku gminy,
        g) wpływ na standard życia mieszkańców – rozwój infrastruktury technicznej.
    3) Kategorie finansowe:
        a) wpływ inwestycji na budżet gminy,
        b) korzyści ekonomiczne dla mieszkańców,
        c) możliwość pozyskania finansowania z niekomercyjnych środków bezzwrotnych,
        d) możliwość finansowania z niekomercyjnych środków zwrotnych,
        e) możliwość współfinansowania inwestycji z udziałem własnym mieszkańców lub innych zainteresowanych podmiotów.
3. Kryteria oceny wymienione w ust. 2 są zgodne z kryteriami oceny inwestycji, o których mowa w Załączniku do Uchwały Nr XXX/139/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 2004 r. (Monitor Grudziądzki Nr 15, poz.217).

§ 3

Określa się następujące zadania Zespołu Doradczego ds. WPI:
1. Przedstawienie ewentualnych propozycji korekty kryteriów dopuszczających oraz kryteriów oceny, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, ustalenie wagi dla poszczególnych kryteriów oceny zadań inwestycyjnych dla bieżącej edycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI).
2. Analiza wniosków inwestycyjnych złożonych przez uprawionych wnioskodawców i zgromadzonych w bazie wniosków.
3. Ocena zadań zgłoszonych we wnioskach według wcześniej określonych przez Zespół Doradczy ds. WPI kryteriów.
4. Rekomendacja zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI).

§ 4

Terminy pracy Zespołu Doradczego ds. WPI są zgodne z terminami wynikającymi z załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/46/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 20-05-2008 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-05-2008 14:33