Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 172/08 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej przy ul. Kalinkowej...

                                           Zarządzenie Nr 172/08

                                           Prezydenta Grudziądza

                                            z dnia 19 maja 2008 r.

 

 

w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto  Grudziądz położonej przy ul. Kalinkowej.

 

 

Na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93    z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)

 

 

Zarządzam:

 

 

§ 1

 

1.      Wystąpić do Pani Doroty Sałacka-Żurawskiej o nabycie nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej, stanowiącej działkę nr 16/8 o pow. 19 m², w obrębie 102, zapisanej w księdze wieczystej KW 21402, zabudowanej budynkiem garażowym murowanym, za wynagrodzeniem w wysokości 1.337,00 zł (słownie: jedentysiąctrzystatrzydzieścisiedemzłotych00/100).

 

2.      Wraz ze zbyciem prawa własności nieruchomości opisanej w ust. 1 następuje oddanie w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1/7 części w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową, oznaczonej jako działka nr 16/15 o pow. 111 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 22592.

 

3.      Zobowiązać nabywcę do uiszczenia na rzecz gminy – miasto Grudziądz kwoty 350,00 (słownie: trzystapięćdziesiątzłotych00/100) tytułem zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 30-05-2008 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-06-2008 14:08