herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwala nr XLVIII/452/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kąty Wrocławskie 2010-11-18 11:25
XLIX sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 9 listopada 2010 roku - KATALOG -
Uchwala nr XLVIII/451/10 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Pietrzykowicach 2011-01-11 12:51
Uchwała nr XLVIII/450/10 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 2010-11-18 11:22
Uchwała nr XLVIII/449/10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kębłowice, Krzeptów i Samotwór 2010-11-18 11:19
Uchwala nr XLVIII/448/10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionna, gmina Kąty Wrocławskie 2010-11-18 11:17
Uchwała nr XLVIII/447/10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Kącka dla obszaru obejmującego działki nr 600, 601/2 i części działki 564 2010-11-18 11:14
Uxhwała nr XLVIII/446/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, w rejonie ulic Fabrycznej i Nowej 2010-11-18 11:11
Uchwała nr XLVIII/445/10 w sprawie Regulaminu uytrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2010-11-18 11:09
Uchwała nr XLVIII/444/10 w sprawie ustalenia opłaty tergowej dziennej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2011 2010-11-18 11:07
Uchwała nr XLVIII/443/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - Bogdaszowice" 2010-11-18 11:05
Uchwała nr XLVIII/442/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-11-18 11:03
Uchwała nr XLVIII/441/10 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2010-11-18 11:01
Uchwała nr XLVIII/440/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011 2010-11-18 10:54
uchwała nr XLVIII/439/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011 2010-11-18 10:52
Uchwała nr XLVIII/438/10 zmieniająca uchwałę nr XLVI/420/10 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gniechowice na lata 2010-2017" 2010-11-18 10:50