Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/30/08 w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.

Uchwała Nr XXII/30/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.

          Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

Rada Miejska
u c h w a l a:

§ 1

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku przeznacza się na realizację przez Gminę – Miasto Grudziądz następujących zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92):
1) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 11);
2) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a);
3) dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13);
4) dokonywanie pracodawcom zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (art. 26e);
5) dokonywanie pracodawcom zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (art. 26f);
6) finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (art. 38-40);
7) dokonywanie pracodawcom zwrotu kosztów szkoleń zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41);
8) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a);
9) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b);
10) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c);
11) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i  technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d);
12) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8).

§ 2

Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację w 2008 roku zadań wymienionych w § 1 określa Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Grudziądza do dokonywania przeniesień środków pomiędzy zadaniami oraz rozdysponowania środków przyznanych w trakcie roku budżetowego, po  uzyskaniu opinii Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 01-07-2008 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 01-07-2008 15:09