herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 682/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok 2010-02-18 11:52
Zarządzenie nr 681/2009 z dnia 30.12.2009 w sprawie zmian i aktualizacji dot. przepisów wewnętrznych regulujacych gospodarkę finasową gminy Katy Wrocławskie oraz ich podstaw prawnych. 2010-02-18 11:51
Zarządzenie nr 680/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie nowych załaczników do regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2010-02-18 11:49
Zarządzenie Nr 678/2009 z dnia 18 grudnia 2009 zatwierdzenie wyników przetargu " Budowa drogi Hebanowej w Smoclcu" 2010-02-18 11:23
Zarządzenie nr 677/2009 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez gminę Kąty Wrocławskie 2010-01-15 13:38
Zarządzenie nr 676/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2009-12-31 11:33
Zarządzenie nr 675/2009 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu ograniczonego " Dostawa oleju napedowego grzewczego do siedziby Urzędu" 2009-12-31 11:31
Zarzadzenie nr 674/2009 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego " Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta Katy Wrocławskie " 2009-12-31 11:29
Zarządzenie nr 673/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa dróg gminnych łaczących drogę woj. nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich" 2009-12-31 11:25
Zarządzenie nr 672/1/2009 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę " Zakup kruszywa drogowego" 2009-12-31 11:22
Zarządzenie nr 672/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetaergów na terenie MiG Kąty Wr. 2009-12-31 11:22
Zarządzenie Nr 671/2009 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Remont chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2009-12-31 11:17
Zarządzenie nr 670/2009 w sprawie powołania komis przetargowej " Wykonania prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Miasta Kąty Wr. 2009-12-31 11:13
Zarządzenie nr 669/2009 w sprawie " Dostawa oleju napędowego grzewczogo do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Katy Wr. 2009-12-31 11:14
Zarządzenie nr 668/2009 powołanie komisji przetargowej " remont elewacji ftontowcy budynków przy ul. Sikorskiego i Mireckiego 2009-12-31 11:10
Zarzadzenie 667/2009 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2010-01-15 13:37
Zarzadzenie nr 665/2009 z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie instrukacji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Katy Wrocławskie 2010-11-23 14:46
Zarządzenie nr 666/2009 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2009-12-11 13:29
Zarządzenienr 664/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2009-12-11 13:26
Zarządzenie 663/1/2009 w sprawie powoła nia komisji przetargowej "Budowa drogi Hebanowej w Smolcu gmina Kąty Wrocławskie - etap budowa oświetlenia ulicznego" 2009-12-11 13:21
Zarządzenie nr 663/2009 w sprawie wprowadzenia w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2009-12-11 13:13
Zarządzenie nr 662/2009 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego 2009-12-11 13:11
Zarządzenie nr 661/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej " zakup kruszywa drogowego do utwardzania nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie" 2009-12-11 12:33
Zarządzenie nr 660/2009 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów 2009-12-11 12:30
Zarządzenie nr 659/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2009-12-11 12:04
Zarzadzenie nr 658/2009 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnej kotłowni na budynek biurowy przy ul. 1go Maja w Kątach Wrocławskich 2009-12-11 12:02
Zarządzenie nr 682/1/2010 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " remont elewacji budynkó frontowych ul. Kościelnej 3 i Kościelna 1" 2010-02-18 12:06
Styczeń 2010 2010-02-18 12:07
- KATALOG -