herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Sesja Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2010 - porządek obrad

W dniu  23 lutego br.  o godz. 9-tej   w  sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich odbędzie się Sesja Rady Miejskiej z  następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacje Przewodniczącego RM.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG.  
Zapytania radnych.
Sprawozdania z prac komisji.
Podjęcie  uchwał w sprawach:
- przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami wsi Nowa Wieś Kącka, Wszemiłowice-Jurczyce oraz mieszkańcami miasta Kąty Wrocławskie Osiedla nr 1, Osiedla nr 2 i Osiedla nr 4 w przedmiocie zmian granic miasta Kąty Wrocławskie,
- w sprawie zmian w budżecie gminy i podziału nadwyżki budżetu gminy Kąty Wrocławskie,
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku,
- zmiana uchwały Nr XII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n „Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich”,
- uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów południowej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35 i placu sportowego,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów - Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie, dla północnej części wsi Gądów,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Czarna Woda,
- zmiana uchwały Nr XL/369/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r.
Odpowiedzi na zapytania radnych.
Sprawy różne, wolne wnioski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 23-02-2010 07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 23-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2010 14:46