Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w Strzegomianach


Sobótka, 08.08.2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 272/4 o pow. 2,1800 ha , nr księgi wieczystej WR1K/00262372/2 AM 1, obręb Strzegomiany. Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: uprawy rolnicze; w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako RIIIb. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości użytkowanych rolniczo na terenie płaskim i równym, z dala od zabudowań gospodarskich. Dojazd do działki drogą gruntową (ul. Wczasowa). Nieruchomość jest nieogrodzona , zagospodarowana rolniczo.

Cena wywoławcza 150 000,- PLN wadium: 15 000,- PLN

Uczestnikami przetargu mogą być rolnicy spełniający warunki określone w ustawie
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z
2016, poz.2052,2260).

 • wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.

 • Przetarg odbędzie się 18 września 2017r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem numeru działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.
  W terminie do 14 września 2017r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka .

 • UWAGA: nabywca zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu zbywanej nieruchomości.

 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo oraz powinni okazać się dowodem osobistym.

 • Rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu zobowiązani są również do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do zakupu działki rolnej - zgodnie z art. 7 obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej
  w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego. W przypadku skorzystania przez ANR z prawa pierwokupu, wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie jemu zwrócone.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Augustyniak 10-08-2017 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Augustyniak 08-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2017 10:45