Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/49/08 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie miast Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego podniesienia kompetencji zawodowych pracowników urzędów miast.

Uchwała Nr XXIII/49/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie miast Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego podniesienia kompetencji zawodowych pracowników urzędów miast.

          Na podstawie art. 10 i 18 ust.2 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

Rada Miejska
uchwala:

§ 1

Przystąpić do porozumienia między miastami Bydgoszczą, Grudziądzem, Inowrocławiem i Włocławkiem w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego podniesienia kompetencji zawodowych pracowników urzędów miast: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka, w ramach Priorytetu 5 Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżety miast.

§ 2

Środki na pokrycie wymaganego wkładu własnego dla Gminy – miasta Grudziądza, zostaną zabezpieczone w budżecie miasta w latach 2008-2011.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 05-05-2008 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-09-2008 10:49